1. Khu vực Bắc Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ
Ngày 21/01
(30 tháng Chạp)

Phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm 21/01 có mưaphùn và sương mù rải rác.

Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Cao nhất: 16-20 độ, có nơi dưới 20 độ
Thấp nhất: 11-15 độ,vùng núi cao có nơi dưới 7 độ
Từ ngày 22-23/01
(mùng 01-02 Tết)

Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác.

Từ đêm 23/01 có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Cao nhất: 20-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ
Thấp nhất: 15-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; riêng đêm 23/01: 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ
Từ ngày 24-26/01 (từ 03 đến 05 Tết)

Có mưa, mưa nhỏ rải rác trong sáng 24/01 sau có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng.

Trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại trong ngày 24-25/01.

Cao nhất: 16-20 độ
Thấp nhất: 11-14 độ,vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ
2. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh:
Ngày Thời tiết Nhiệt độ
Ngày 21/01
(30 tháng Chạp)
Phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét. Cao nhất: 18-21 độ
Thấp nhất: 13-16 độ
Ngày 22-23/01 (mùng 01-02 Tết):

Ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng.

Từ đêm 23/01 có mưa, mưa rào rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét.

Cao nhất: 22-26 độ, có nơi trên 26 độ.
Thấp nhất: 17-21 độ
Từ ngày 24-26/01 (từ 03 đến 05 Tết)

Có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 24/01, sau có mưa vài nơi.

Trời rét, riêng ngày 26/01 sáng sớm và đêm trời rét.

Cao nhất: 17-20 độ, riêng ngày 26/01: 22-24 độ
Thấp nhất: 13-16 độ
3. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế:
Ngày Thời tiết Nhiệt độ
Ngày 21/01
(30 tháng Chạp)
Phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét. Cao nhất: 19-21 độ, có nơi trên 21 độ
Thấp nhất: 15-18 độ
Ngày 22-23/01 (mùng 01-02 Tết) Có mưa vài nơi, riêng đêm 23/01 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét. Cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ
Thấp nhất: 18-21 độ
Từ ngày 24-26/01 (từ 03 đến 05 Tết)

Có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày 24-25/01; từ đêm 25/01 có mưa vài nơi.

Trời rét.

Cao nhất: 18-20 độ, riêng ngày 26/01: 23-25 độ
Thấp nhất: 16-19 độ
4. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi:
Ngày Thời tiết Nhiệt độ
Ngày 21/01
(30 tháng Chạp)
Có mưa rào vài nơi. Trời lạnh. Cao nhất: 24-27 độ
Thấp nhất: 19-22 độ
Ngày 22-23/01 (mùng 01-02 Tết)

Có mưa rào vài nơi, riêng đêm 23/01 có mưa, mưa rào rải rác.

Đêm và sáng trời lạnh.

Cao nhất: 25-28 độ
Thấp nhất: 20-23 độ
Từ ngày 24-26/01
(từ 03 đến 05 Tết)

Có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày 24-25/01, sau có mưa rào vài nơi.

Trời lạnh.

Cao nhất: 23-26 độ
Thấp nhất: 19-22 độ
5. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận:
Ngày Thời tiết Nhiệt độ
Từ ngày 21-26/01 (từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) Phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng ngày và 24-25/01 từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cao nhất: 28-31 độ
Thấp nhất: 22-25 độ
  1. Khu vực Tây Nguyên
Ngày Thời tiết Nhiệt độ
Từ ngày 21-26/01 (từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết)

Phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng ngày 24-25/01 có mưa, mưa rào rải rác.

Sáng và đêm trời rét.

Cao nhất: 25-29 độ, riêng ngày 24-25/01: 24-27 độ
Thấp nhất: 15-19 độ, có nơi dưới 14 độ
  1.   Khu vực Nam Bộ
Ngày Thời tiết Nhiệt độ
Từ ngày 21-26/01 (từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết)
Phổ biến ít mưa, ngày nắng.
Cao nhất: 29-32 độ, miền Đông có nơi trên 32 độ
Thấp nhất: 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ