Trong 9 tháng năm 2022, kết quả thực hiện đăng kiểm tàu cá được các cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật 117 tàu đạt 100% tàu cá đã đăng ký vào hệ thống VN- Fishbase được đánh dáu theo đúng quy định, trong đó có 32 tàu có chiều dài lớn hơn 12 - 15m, 85 tàu có chiều dài từ 15m trở lên. Tổng số tàu đã cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 343/350, đạt 98%.

Kết quả thực hiện quản lý, cấp phép khai thác thủy sản, trong 949 tàu cá đang hoạt động, có 898 tàu cá đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản đạt 95%, còn 51 phương tiện gặp vướng mắc.

Kết quả lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên có 349/350 tàu cá đang hoạt động đạt 99,71%, 1 tầu cá chưa lắp đang nằm bờ.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ nêu rõ, khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định hiện không phải là câu chuyện riêng của thành phố, mà còn là uy tín của quốc gia và có những ảnh hưởng không nhỏ đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường châu Âu.

Liên quan đến vấn đề cấp giấy phép khai thác thủy sản, đến thời điểm này có 898/949 phương tiện được cấp phép, còn 51 phương tiện gặp vướng mắc, chưa được cấp phép do các phương tiện này lắp máy bộ, không phải máy thủy nên không đủ điều kiện để đăng kiểm, cấp phép.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị chức năng phải kiểm tra lại toàn bộ thủ tục cấp phép đối với 51 phương tiện chưa đủ điều kiện, trường hợp nào bảo đảm các yêu cầu, tiêu chí thì cấp phép, còn ngược lại cần kiên quyết xử lý dứt điểm, thậm chí cấm lưu thông và hoạt động khai thác.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tháng 9/2022, phải hoàn thành xong việc rà soát, cấp giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho tàu cá; phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và các địa phương rà soát cụ thể, cương quyết yêu cầu các chủ tàu cá phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; thành lập đoàn kiểm tra cấp phép, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong khai thác hoạt động thủy sản. Cùng với đó, phải đảm bảo vệ sinh môi trường toàn bộ khu vực bến bãi tại các cảng cá do ban quản lý cảng cá, bến cá quản lý…

Phó Chủ tịch yêu cầu các cấp, các ngành phải xử phạt nghiêm lỗi không lắp thiết bị giám sát hành trình ở mức cao nhất.

Các sở, ban, ngành, đơn vị làm rõ và gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng liên quan trong công tác chỉ đạo điều hành; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác chống khai thác IUU, gây ảnh hưởng đến nỗ lực tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí tăng thời lượng, chất lượng thông tin, tuyên truyền về nỗ lực phòng, chống khai thác IUU, đồng thời công khai thông tin xử phạt các phương tiện vi phạm lên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy sản kiểm soát chặt chẽ các phương tiện tàu cá tại khu vực Cát Hải và Bạch Long Vỹ, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm các quy định về chống khai thác IUU, đặc biệt các tàu cá đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, đồng thời báo cáo UBND thành phố kết quả xử lý vi phạm.

Kim Thành