Tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Cách đây gần 64 năm, ngày 28/11/1959, với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã viết bài đăng trên Báo Nhân Dân với nhan đề "Tết trồng cây", phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân. Cuối năm Kỷ Hợi (1959), Người kêu gọi toàn dân hưởng ứng một tháng trồng cây gọi là "Tết trồng cây”. Từ đó đến nay, "Tết trồng cây" theo lời Bác đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp Tết đến Xuân về.

Ở Nghệ An, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống và được duy trì thường niên với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh. Nhờ vậy, những năm qua, phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Diện tích rừng tự nhiên được quản lý, bảo vệ tốt; diện tích, năng suất và chất lượng rừng trồng tăng nhanh; độ che phủ rừng của tỉnh đã đạt trên 58%. Trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh - quốc phòng.

"Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhằm tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Người về “Tết trồng cây”, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch trồng thêm 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện tốt định hướng phát triển kinh tế bền vững, xanh, sạch gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu và các cam kết về bảo vệ môi trường của tỉnh" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây”; vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng.

Hưởng ứng “Tết trồng cây” của cả nước, Nghệ An sẽ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 ở tất cả các địa phương, ngành, đơn vị bằng tất cả tinh thần, ý thức, trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, phấn đấu “nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân trồng cây, trồng rừng”, với phương châm phù hợp với từng địa phương, thiết thực, không phô trương hình thức, tiết kiệm và hiệu quả đúng tinh thần Chỉ thị số 8733/CT-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ thị số 33/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về lĩnh vực lâm nghiệp và trồng cây xanh năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng, giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.


Xuân Thống