UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh phải chấp hành thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, như: Lắp đặt, duy trì hoạt động của trạm cân, camera giám sát tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác 24/24 giờ tất cả các ngày.

Camera được lắp đặt ở vị trí phù hợp để giám sát, nhận diện biển kiểm soát xe, tự động chụp ảnh biển kiểm soát khi có phương tiện đi qua phạm vi hoạt động của camera; kết xuất danh sách biển kiểm soát xe, xem trực tuyến biển kiểm soát, chia sẻ thông tin (danh sách biển kiểm soát xe, video) về máy chủ của cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.

Trạm cân, camera phải được kết nối với internet và gắn kèm thiết bị lưu trữ thông tin dưới dạng số hóa, lưu trữ dữ liệu ra thẻ nhớ hoặc ra ổ đĩa để phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp và yêu cầu truy xuất dữ liệu của cơ quan chức năng khi tiến hành kiểm tra, thanh tra.

Các đơn vị đã lắp đặt trạm cân, camera nhưng chưa có văn bản xác nhận hoàn thành của UBND cấp huyện nơi đặt trạm cân, camera thì phải khẩn trương báo cáo với UBND cấp huyện để được kiểm tra, xác nhận và gửi văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, chi cục thuế khu vực, UBND cấp xã nơi đang hoạt động khai thác khoáng sản và các ngành liên quan để theo dõi, giám sát.

Việc xuất bán khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác phải có hợp đồng mua bán hàng hóa và xuất hóa đơn đầy đủ, ghi đúng số lượng, giá bán; có phiếu xuất kho đối với mỗi lần vận chuyển.

Việc vận chuyển khoáng sản ra bên ngoài khu vực tập kết nguyên liệu thành phẩm phải có phiếu kết xuất dữ liệu từ trạm cân và lập sổ theo dõi, ghi rõ các loại, khối lượng khoáng sản, biển kiểm soát phương tiện vận chuyển; ghi chép đầy đủ thông tin theo từng ngày, tháng, năm để làm cơ sở khai báo sản lượng tính thuế tài nguyên khoáng sản và xác định sản lượng khoáng sản khai thác hàng năm trong báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND cấp xã nơi có mỏ khoáng sản khai thác thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện lắp đặt, vận hành của hệ thống camera, trạm cân của các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn; chú trọng tình trạng hoạt động của camera và việc lưu trữ dữ liệu dưới dạng số hóa liên tục; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và chi cục thuế khu vực tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về kê khai nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản; sổ sách, hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc mua, bán khoáng sản của các doanh nghiệp.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển khoáng sản.

Giao Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản theo thẩm quyền, đúng quy định.

Trước đó (ngày 29/5), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang cũng đã ký Công văn số 3261 gửi Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và UBND thị xã Điện Bàn về những nội dung liên quan đến việc triển khai nạo vét cát trên sông Cổ Cò (đoạn Km14 - Km19+456).

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý địa bàn đã dẫn đến sai khác giữa số liệu hoàn công khi thực hiện các dự án (DA) nạo vét của Cty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (nay là Cty Cổ phần Bách Đạt An), Cty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam, với số liệu khảo sát hiện trạng khi triển khai DA thành phần HA/W3 nạo vét sông Cổ Cò thuộc DA Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP Hội An.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn chủ trì, làm việc với Cty Cổ phần Bách Đạt An, Cty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam, các cơ quan liên quan để xác định rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm túc (nếu có sai phạm).

UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý hiện trạng, tuần tra, xử lý triệt để vi phạm về khai thác cát trái phép trên tuyến sông Cổ Cò, đoạn qua thị xã Điện Bàn, giáp ranh với TP Đà Nẵng.

Nguyên Phê