BHXH Hà Nội hiện đang quản lý 102.440 đơn vị sử dụng lao động với số người tham gia BHXH bắt buộc là trên 1,9 triệu người.

Trong đó, tổng số doanh nghiệp FDI tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 5.824 đơn vị, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 251.500 người.

Tổng số tiền thu BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ - BNN) là 6.046 tỷ đồng, bằng 23,8% so với tổng số thu BHXH, bảo hiểm TNLĐ - BNN của khối doanh nghiệp.

Mức lương bình quân đóng BHXH của các doanh nghiệp FDI là 9,1 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 37% so với mức bình quân chung của khối doanh nghiệp.

Trong đó, tổng số lao động là người nước ngoài của các DN FDI tham gia BHXH là 7.015 người. 8 tháng năm 2022, BHXH TP đã thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho 229.941 lượt người với số tiền 674,7 tỷ đồng.

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp FDI trong việc giao dịch thủ tục hành chính với cơ quan BHXH, BHXH TP đẩy mạnh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. Đến nay 100% các doanh nghiệp FDI tham gia BHXH, BHYT thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử.

Đồng thời, BHXH TP tiếp tục đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, thực hiện kết nối liên thông giữa hệ thống quản lý bưu phẩm của bưu điện với hệ thống tiếp nhận và trả kết quả “một cửa điện tử” của BHXH TP. Việc tiếp nhận và quyết toán giữa BHXH TP với bưu điện đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định.

Được biết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động toàn diện tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội trong hai năm qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, BHXH TP đã triển khai hiệu quả các giải pháp như: tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp giảm bớt khó khăn do dịch bệnh gây ra; đảm bảo chi trả kịp thời, đẩy đủ chế độ BHTN cho người lao động…

Tần Lam