Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuất hiện tình trạng một số cá nhân sử dụng xe ô tô từ 5 đến 7 chỗ ngồi (biển kiểm soát nền trắng) hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trái phép (xe dù), tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông, tránh nghĩa vụ nộp thuế, cạnh tranh không bình đẳng trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô.
Để hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với hoạt động của “xe dù”, góp phần tăng thu ngân sách, hạn chế mất an ninh trật tự, đảm bảo cạnh tranh công bằng minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải, UBND tỉnh giao Sở GTVT tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh.
Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành, thị rà soát, hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia hoạt động kinh doanh vận tải phải đáp ứng các yêu cầu điều kiện về kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với lực lượng CSGT, công an các huyện, thị kiểm tra, xử lý hoạt động của xe ô tô cá nhân kinh doanh vận tải hành khách trái quy định. Rà soát các quy định của pháp luật, báo cáo kiến nghị Bộ GTVT nghiên cứu bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô chở người từ 5 - 7 chỗ ngồi (không hoạt động theo loại hình vận tải khách bằng xe taxi) để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động vận tải khách của loại xe này.
Công an tỉnh chỉ đạo Phòng CSGT, công an các huyện, thành, thị tăng cường tuần tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật để xử lý các xe ô tô cá nhân từ 5 - 7 chỗ ngồi có hành vi kinh doanh vận tải hành khách trái quy định…
UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo ban an toàn giao thông cấp huyện chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã rà soát, thống kê, lập danh sách số lượng phương tiện và chủ xe cá nhân từ 5 - 7 chỗ ngồi trên địa bàn có dấu hiệu sử dụng phương tiện tham gia hoạt động kinh doanh vận tải khách. Cùng với đó, tăng cường, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải khách đến các chủ xe và ký cam kết với các chủ xe không tham gia hoạt động kinh doanh vận tải khách trái quy định của pháp luật. Nếu có nhu cầu hoạt động kinh doanh vận tải hành khách thì phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được cấp phép hoạt động theo đúng quy định.
UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân liên quan đến kinh doanh vận tải hành khách trên hệ thống mạng internet, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.
Xuân Thống