Theo đánh giá của Fitch Ratings, xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn bằng ngoại tệ (Issuer Default Rating - IDR) được đánh giá dựa trên cơ sở hồ sơ tín dụng độc lập (Stand-alone Credit Profile) của PV GAS đang ở mức BB+, ngang bằng với công ty mẹ Petrovietnam. Mức xếp hạng độc lập này phản ánh vị thế thị trường vững mạnh của PV GAS với vai trò là nhà phân phối khí bằng đường ống và đơn vị đủ điều kiện xuất nhập khẩu và kinh doanh khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên và duy nhất, đồng thời cũng là nhà cung cấp khí hóa lỏng (LPG) dẫn đầu thị trường – chiếm khoảng 70% thị phần LPG tại Việt Nam.

Đánh giá của Fitch Ratings nhấn mạnh các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xếp hạng của PV GAS cụ thể như sau: dự báo tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao, sự phát triển của hoạt động kinh doanh LNG, ảnh hưởng tích cực từ cơ chế chính sách (Quy hoạch Điện VIII, Quy hoạch ngành năng lượng Quốc gia,..), lợi thế về kinh nghiệm và hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có, cũng như năng lực tài chính mạnh mẽ của PV GAS, đảm bảo khả năng thực hiện các dự án trong tương lai.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Phúc Tuệ phát biểu về tiềm năng hoạt động kinh doanh LNG của PV GAS trong tương lai 
  Khi đưa ra kết quả đánh giá, tổ chức xếp hạng Fitch Ratings cũng đã nhận xét tổng quan về triển vọng phát triển của PV GAS đối với từng hoạt động sản xuất kinh doanh; sự ảnh hưởng của môi trường pháp lý và các bên liên quan như cơ quan nhà nước quản lý, công ty mẹ, đối tác quan trọng.

 

Kết quả này cho thấy tiềm năng, tiềm lực của doanh nghiệp cũng như khả năng và định hướng phát triển trong tương lai. Mức đánh giá IDR ở mức BB+ với Triển vọng Ổn định là ưu điểm lớn của PV GAS, tạo niềm tin cho các đối tác/ngân hàng từ đó hỗ trợ quá trình phát triển của Tổng công ty, đặc biệt là chiến lược mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, nâng cao khả năng huy động vốn cho các dự án đầu tư.

leftcenterrightdel
Kết quả đánh giá tích cực từ Fitch Ratings khẳng định tiềm lực mạnh mẽ của PV GAS cũng như khả năng phát triển trong tương lai, tạo niềm tin cho đối tác, đặc biệt là đối tác nước ngoài. 
 Tham khảo thông cáo báo chí về kết quả xếp hạng của PV GAS tại đây:

https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-ratings-affirms-petrovietnam-gas-at-bb-stable-26-02-2024