LPBank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 8.000 tỷ đồng (tỷ lệ tăng hơn 31%) thông qua hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

Việc tăng vốn điều lệ giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động, khả năng cạnh tranh và đổi mới công nghệ, nhằm mục tiêu phát triển bền vững năm 2024 và các năm tiếp theo. Nếu tăng vốn thành công, vốn điều lệ mới của LPBank sẽ đạt 33.576 tỷ đồng, thuộc top các ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất Việt Nam.

Được biết, năm 2023, LPBank cũng tăng vốn với tỷ lệ gần 48%, đứng thứ 2/20 ngân hàng có thực hiện tăng vốn trong năm về tỷ lệ tăng.

Ngoài ra, LPBank cũng trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể, ngân hàng định hướng chiến lược không chia cổ tức trong 3 năm tới nhằm từng bước xây dựng nền tảng và tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh, đầu tư vào các dự án trọng điểm. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của Ngân hàng để tăng trưởng và tạo ra giá trị cao cho cổ đông trong tương lai.

Cũng tại đại hội, LPBank trình ĐHĐCĐ về việc đổi tên ngân hàng thành Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Việt Nam. Việc thay đổi tên nhằm đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong giai đoạn hiện nay, thể hiện định hướng phát triển mới, nâng tầm vị thế và hình ảnh của LPBank trong thời gian tới. Ban kiểm soát LPBank cũng có tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên ban kiểm soát là ông Nguyễn Phú Minh do ông Minh có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt được thành lập vào ngày 28/03/2008, sau 16 năm phát triển, LPBank lần đầu tiên lọt Top 500 ngân hàng có giá trị cao nhất toàn cầu, Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do tổ chức Brand Finance công bố.

Trong năm 2024, LPBank đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và chuyển đổi số, ưu tiên triển khai ứng dụng các công nghệ hiện đại vào kinh doanh và quản trị điều hành như: Định danh eKYC, thanh toán không tiếp xúc NFC, triển khai nền tảng Quản trị dữ liệu Datalake/DataWarehouse, giải pháp thanh toán (Payments), giải pháp ngân quỹ Treasury (Front-to-Back), nền tảng ngân hàng hợp kênh LienViet24h (Omni channel)…

Đặc biệt là dự án chuyển đổi hệ thống ngân hàng lõi (Corebanking) sang hệ thống T24 của tập đoàn Temenos - đơn vị cung cấp giải pháp ngân hàng lõi dẫn đầu thị trường.


PV