leftcenterrightdel
TS Đặng Hoàng Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt  

Theo TS Đặng Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 có nhiều cơ hội và thách thức. Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khóa V cần nghiên cứu, thảo luận đưa vào chương trình công tác một số nhiệm vụ, công tác như: Hoạt động Công đoàn không tách rời các hoạt động chuyên môn. Qua đó, nhằm thực hiện mục tiêu chung là tạo sự ổn định và phát triển bền vững của nhà trường.

Đồng thời, tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo theo hướng thực chất, vì lợi ích thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, nhà giáo, người lao động; bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động yên tâm công tác.

Công đoàn trường cần coi trọng thực hiện dân chủ cơ sở một cách thực chất, là nền tảng của hoạt động. Quan tâm xây dựng môi trường làm việc văn hóa, ứng xử văn minh, thân thiện, tạo điều kiện để người lao động phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ và vai trò của mình trong xây dựng và phát triển nhà trường.

leftcenterrightdel
GS. TS Nguyễn Công Nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường
leftcenterrightdel
 Nguyễn Hữu Chiến - Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Theo ông Nguyễn Hữu Chiến - Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, một trong những kết quả nổi bật của Công đoàn Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động.

Theo đó, Công đoàn phối hợp chặt chẽ với Nhà trường thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về tiền lương, thù lao giờ giảng tương xứng với khối lượng và chất lượng lao động.

Nhà giáo, người lao động được trả thù lao làm việc ngoài giờ hành chính, làm việc vào ngày Chủ nhật và ở cơ sở xa Hà Nội. Các chế độ phụ cấp đối với cán bộ, giảng viên, viên chức trong Nhà trường... luôn được đảm bảo.

leftcenterrightdel
Công đoàn viên bầu cử Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Năm 2022, nhà trường nâng mức thù lao giảng dạy, tiền thưởng cho nhà giáo, người lao động vào các dịp lễ, tết và các ngày lễ lớn. Đặc biệt, nhà trường duy trì nhà ăn tập thể, phục vụ bữa ăn trưa cho cán bộ, giảng viên, người lao động, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

Đại hội đại biểu Công đoàn Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp Công đoàn khóa mới. Mục tiêu của nhiệm kỳ này là, tiếp tục thực hiện tốt chức năng của công đoàn, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Nhiệm kỳ này, Công đoàn trường tiếp tục đổi mới, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành Giáo dục, đào tạo như: Dạy tốt học tốt; Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; đổi mới sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn cũng các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao khác.

Cùng với đó, Công đoàn trường tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành Giáo dục và của nhà trường. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngày một phát triển.

Hiện nay, Công đoàn Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có trên 1.100 công đoàn viên, sinh hoạt tại 49 công đoàn bộ phận và Tổ công đoàn trực thuộc. Trong đó có 707 công đoàn viên là nữ. Số công đoàn viên là đảng viên: 534 người. Công đoàn viên có học hàm GS: 20 người (1,72%); PGS:73 người (6,00%). Công đoàn viên có học vị: tiến sỹ: 127 người (14,60%); ThS: 662 người (56,89%); cử nhân: 241 người (20,70%); trình độ khác: 43 người (3,30%).

Nhiệm kỳ qua, 100% công đoàn viên thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công đoàn. Hàng năm, 95% đoàn viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 100% công đoàn viên tham gia tích cực các phong trào thi đua do Công đoàn các cấp tổ chức phát động.


Phúc Anh