1. Thời gian ưu đãi:

Áp dụng tất cả các ngày từ 15/9/2022 - 15/3/2023 hoặc khi hết ngân sách triển khai chương trình, tùy điều kiện nào đến trước.

+ Đợt 1: 15/9/2023 - 14/12/2022

+ Đợt 2: 15/12/2022 - 14/3/2023

2. Nội dung ưu đãi:

Tặng ngay 500.000 VND cho tối đa 1.200 khách hàng đầu tiên (600 khách hàng/đợt) sử dụng thẻ tín dụng quốc tế BIDV mua hàng và thanh toán tại hệ thống Nguyễn Kim với giá trị hàng hóa từ 10 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế VAT).

- Khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng bằng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân BIDV.

- Mỗi khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi 1 lần/thẻ.

- Chủ thẻ có thể không được hưởng ưu đãi nếu ngân sách ưu đãi trên từng chương trình đã được sử dụng hết.

- Ưu đãi không được phép chuyển đổi thành tiền mặt/hàng hóa/dịch vụ cũng như không thể chuyển nhượng cho người khác.

- Hàng mua đi được đổi trả theo quy định hiện hành của Nguyễn Kim

3. Đối tượng áp dụng: 

 Thẻ tín dụng quốc tế cá nhân do BIDV phát hành, không bao gồm thẻ tín dụng doanh nghiệp và thẻ thu phí viên. Cụ thể các loại thẻ sau:

- Thẻ tín dụng quốc tế hạng Bạch Kim trở lên: BIDV Visa Infinite, BIDV Visa Private Banking, BIDV Visa Premier, BIDV MasterCard Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV Visa Platinum Cashback, BIDV Vietravel Platinum.

- Thẻ tín dụng quốc tế hạng khác: BIDV Precious, BIDV Smile, BIDV Flexi, BIDV Vietravel Standard Credit.

Địa điểm ưu đãi: Tất cả các cửa hàng của Nguyễn Kim trên toàn quốc (danh sách cửa hàng tại đường link: https://www.nguyenkim.com/cac-trung-tam-mua-sam-nguyen-kim.html) hoặc thanh toán online qua website: https://www.nguyenkim.com/

T.Uyên