Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm qua, 2 đơn vị đã triển khai đầy đủ Quy chế phối hợp của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đảm bảo xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các doanh nghiệp, nhân dân nắm bắt và hiểu sâu về Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới Quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Dầu khí và các quy định của Chính phủ liên quan tới các hoạt động dầu khí; Tuyên truyền ý nghĩa công tác bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ an ninh, an toàn công trình đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau.

Các đơn vị đã quán triệt, triển khai cho cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí dưới biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh; Thường xuyên trao đổi, thông báo thông tin liên quan đến tình hình an ninh, an toàn đường ống dẫn khí dưới biển cũng như an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền biên giới biển; Tổ chức tuyên truyền, cấp phát tờ rơi có sơ đồ tọa độ đường ống dẫn khí dưới biển, cài đặt tọa độ đường ống dẫn khí lên máy định vị và thông báo danh sách các tàu vi phạm hành lang an toàn tuyến ống dẫn khí PM3 - Cà Mau đến các đồn Biên phòng để phối hợp nhắc nhở, tuyên truyền.

Đặc biệt, trong năm qua, 2 đơn vị đã thực hiện tốt công tác phối hợp; tổ chức tuyên truyền cho 817 thuyền trưởng, máy trưởng, ngư dân về bảo vệ an ninh, an toàn công trình khí dưới biển; cấp phát hơn 300 cuốn sổ tay bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau cho các cơ sở doanh nghiệp và các chủ tàu cá; cấp phát hơn 5.000 tờ rơi cho các đồn biên phòng không có kế hoạch cài tọa độ để tuyên truyền cho tàu công suất dưới 90CV; hỗ trợ công tác cài tọa độ đường ống dẫn khí cho 1.553 tàu cá nhằm giúp các tàu hoạt động trên biển được báo động khi hoạt động gần khu vực có công trình khí, hạn chế tàu thả neo trong khu vực có đường ống dẫn khí; nhắc nhở các tàu vi phạm hành lang tuyến ống và các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ an ninh, an toàn công trình khí;…

leftcenterrightdel
Luôn sẵn sàng có mặt để bảo vệ công trình khí, đảm bảo an ninh – an toàn và môi trường cộng đồng 

Công ty Khí Cà Mau tiếp tục phối hợp với Đài thông tin duyên hải tỉnh Cà Mau và Kiên Giang để tuyên truyền về hành lang an toàn đường ống dẫn khí. Sau các buổi tuyên truyền, Phòng chính trị - Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã xây dựng phóng sự để phát trên đài truyền hình Kiên Giang chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới với hơn 20 tin, bài.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang và Công ty Khí Cà Mau căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tình hình thực tế đã thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, thiên tai, tai nạn trên biển; Khắc phục sự cố tràn dầu, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường thời gian qua.

Trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác đảm bảo an ninh, an toàn Dầu khí và bảo vệ an ninh biên giới Tổ quốc; Tiếp tục phối hợp để nghiên cứu, nắm bắt xu hướng công nghệ, các diễn biến trên biển để đề ra các phương pháp phù hợp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn công trình dầu khí trên biển; Duy trì việc cài tọa độ đường ống dẫn khí lên máy định vị và duy trì việc đóng dấu xác nhận vào Sổ danh bạ thuyền viên để làm cơ sở cho lực lượng chấp pháp thực thi nhiệm vụ trên biển tuần tra khi phát hiện tàu neo đậu trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí để có cơ sở nhắc nhở, tuyên truyền, giáo dục. Hai đơn vị thường xuyên cử cán bộ đến các đồn biên phòng để kiểm tra, hướng dẫn công tác tuyên truyền, cài tọa độ lên máy định vị cho các tàu cá…

PV