UBND TX Sa Pa không công nhận khiếu nại của ông Phí Trọng Thảo

Theo hồ sơ vụ việc: Ông Phí Trọng Thảo nhận chuyển nhượng đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các chủ sử dụng là Nguyễn Xuân Phong và Trần Ngọc Hương.

Ngày 26/1/2005, ông Phí Trọng Thảo được UBND huyện Sa Pa (nay là TX Sa Pa) cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng của các chủ sử dụng nêu trên (2 thửa, mỗi thửa được cấp 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mỗi thửa có diện tích 625m2, loại đất ODT), mang tên chủ sử dụng là Phí Trọng Thảo. 

Tháng 1/2022, ông Phí Trọng Thảo tổ chức xây dựng nhà ở (xây cấp 4) tại thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 26/4/2022, UBND phường Phan Si Păng, TX Sa Pa phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị TX Sa Pa và Tổ trưởng Tổ Dân phố số 04 kiểm tra thực tế và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi xây dựng nhà ở đô thị không có giấy phép xây dựng đối với ông Phí Trọng Thảo - chủ sử dụng đất, chủ xây dựng công trình.

Căn cứ đề nghị của Đội Quản lý trật tự đô thị tại Tờ trình số 50/TTr-ĐQLTTĐT ngày 29/4/2022 về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính, ngày 4/5/2022, Chủ tịch UBND TX Sa Pa ban hành Quyết định số 415/QĐ-UBND xử phạt số tiền 35 triệu đồng và buộc phá dỡ công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Không đồng ý việc này, ông Phí Trọng Thảo đã khiếu nại Quyết định xử phạt số 415 của Chủ tịch UBND TX Sa Pa.

Ngày 2/8/2022, Chủ tịch UBND TX Sa Pa đã ban hành Quyết định số 2354 không công nhận nội dung khiếu nại của ông Phí Trọng Thảo. 

UBND TX Sa Pa giải quyết khiếu nại đúng quy định của pháp luật

Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của UBND TX Sa Pa, ông Phí Trọng Thảo tiếp tục làm đơn khiếu nại (lần 2) gửi tới UBND tỉnh Lào Cai để yêu cầu giải quyết.

UBND tỉnh Lào Cai đã giao Thanh tra tỉnh Lào Cai chủ trì lập tổ xác minh để giải quyết vụ việc.

Tổ xác minh nội dung khiếu nại của Thanh tra tỉnh đã gửi giấy mời làm việc (2 lần) và nhiều lần liên lạc theo địa chỉ cư trú và số điện thoại do ông Phí Trọng Thảo cung cấp, nhưng không liên lạc được.

Đến ngày 26/10/2022, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã có Văn bản số 598/TT-NV2 mời ông Phí Trọng Thảo tham dự buổi đối thoại ngày 31/10/2022. Tuy nhiên, ông Phí Ngọc Thảo không có mặt tại buổi đối thoại và không có văn bản gửi các cơ quan chức năng nêu lý do vắng mặt. 

Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức đối thoại giải quyết khiếu nại (lần hai) đối với vụ việc khiếu nại của ông Phí Trọng Thảo.

Ý kiến của những người tham gia đối thoại: Đại diện UBND TX Sa Pa và các đơn vị có liên quan đều nhất trí với nội dung xác minh, kết luận tại Báo cáo số 191/BC-TT ngày 24/10/2022 của Thanh tra tỉnh Lào Cai. 

Đến ngày 4/11/2022, ông Phí Trọng Thảo có văn bản gửi UBND tỉnh Lào Cai, Thanh tra tỉnh Lào Cai nêu rõ lý do về sức khỏe không thể tham gia buổi đối thoại giải quyết khiếu nại. 

Căn cứ quy định của pháp luật về đất đai, quy định của pháp luật về lĩnh vực xây dựng và kết quả thẩm tra, xác minh, hồ sơ tài liệu do người khiếu nại, người bị khiếu nại cung cấp, UBND tỉnh Lào Cai kết luận: Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 2/8/2022 của Chủ tịch UBND TX Sa Pa về việc giải quyết khiếu nại của ông Phí Trọng Thảo được ban hành đảm bảo quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định. 

Khiếu nại của ông Phí Trọng Thảo đối với Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 2/8/2022 của Chủ tịch UBND TX Sa Pa là không có căn cứ. 

Trong thời hạn quy định của pháp luật kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết, nếu ông Phí Trọng Thảo không đồng ý thì ông có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính. 

Các nội dung khác trong đơn khiếu nại (lần hai) của ông Phí Trọng Thảo ghi ngày 24/8/2022 có một số nội dung mang tính chất phản ánh, tố cáo, đề nghị, không thuộc phạm vi xác minh, giải quyết khiếu nại (lần hai). Do vậy, tổ xác minh đã không thực hiện xác minh về những nội dung này. 

Nam Dũng