Ông Đỗ Thái Phong được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên
21:31 06/12/2023