Thực hiện 81 cuộc thanh tra hành chính tại 200 đơn vị

Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương Bùi Duy Hiền cho biết, năm 2022, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 81 cuộc thanh tra hành chính tại 200 đơn vị. Trong đó, năm 2021 chuyển sang 21 cuộc, triển khai trong năm 2022 là 60 cuộc (theo kế hoạch là 59 cuộc; đột xuất là 22 cuộc).

Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận là 55/81 cuộc (các đoàn còn lại đang tiếp tục triển khai thực hiện, chưa ban hành kết luận). Qua thanh tra chủ yếu phát hiện vi phạm thuộc lĩnh vực tài chính với số tiền hơn 15 tỷ đồng và hơn 187.000m2 đất. Kiến nghị thu hồi tiền nộp ngân sách Nhà nước gần 14.2 tỷ đồng và 187.108m2 đất; xử lý khác về kinh tế 888 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 16 tổ chức, 26 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ vi phạm.

Đến nay, đã thực hiện xong là 43/55 kết luận, đang thực hiện 12 kết luận; đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước được 5,871 tỷ đồng, số tiền đã xử lý khác về kinh tế 888 triệu đồng; đã xử lý 6/16 tổ chức, 26/26 cá nhân vi phạm, đã chuyển cơ quan điều tra 2 vụ.

Riêng về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, đã tiến hành 29 cuộc tại 89 đơn vị; số cuộc đã ban hành kết luận 26/29 cuộc; tổng số kết luận phải thực hiện trong kỳ 26 kết luận. Thanh tra tỉnh đã tiến hành 3 cuộc thanh tra trách nhiệm theo kế hoạch về công tác thanh tra tại 6 đơn vị; đã ban hành 2 kết luận thanh tra.

Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm như một số đơn vị triển khai các đoàn thanh tra chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định; việc lưu trữ hồ sơ thanh tra còn hạn chế, thiếu sót; việc thực hiên các kiến nghị, kết luận, xử lý sau thanh tra vẫn còn chậm hoặc thực hiện nhưng không đầy đủ, kịp thời; một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật về công tác lập dự toán, thu chi ngân sách và quản lý, sử dụng các loại quỹ, nguồn thu; về đấu thầu trong mua sắm tài sản.

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra tỉnh Bùi Duy Hiền phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 của ngành Thanh tra tỉnh Bình Dương. Ảnh: Chu Tuấn

Thực hiện gần 730 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Trong năm 2022, các sở, ban, ngành đã tiến hành 729 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 3.429 tổ chức, cá nhân, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Tài nguyên môi trường, kế hoạch đầu tư, khoa học công nghệ, xây dựng, giao thông vận tải, nông nghiệp… ban hành kết luận 345/729 cuộc.

Qua thanh, kiểm tra phát hiện hơn 1.500 tổ chức, cá nhân sai phạm. Trong đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách sai phạm về kinh tế là hơn 1,4 tỷ đồng; đã ban hành 1.525 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (tổ chức là 498 quyết định; cá nhân là 1.027 quyết định), với số tiền hơn 38,4 tỷ đồng…

Đánh giá về kết quả đã đạt được, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, năm 2022, thanh tra các cấp, các ngành đã chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Nội dung các cuộc thanh tra triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp và việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; phát hiện, kiến nghị xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo khách quan, chính xác, đúng pháp luật.

Công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra được đẩy mạnh và kết quả đạt được có nhiều chuyển biến tích cực, trong kỳ đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 44,3 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2021 (năm 2021, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 29,5 tỷ đồng); công tác thanh tra đã đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước.

Bên cạnh đó, trong năm 2022, Thanh tra tỉnh đã tập trung triển khai đoàn thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện dự án khu nhà ở thương mại có liên quan đến khiếu nại phức tạp, đông người trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Chánh Thanh tra tỉnh cũng cho biết, năm 2022, công tác thanh tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên phát sinh nhiều gây áp lực và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra của ngành Thanh tra trong năm 2022. Một số cuộc thanh tra vẫn còn trễ hạn trong việc xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra. Tỷ lệ thu hồi tiền và thu hồi diện tích đất do vi phạm trong lĩnh vực thanh tra hành chính vẫn còn thấp…

Chu Tuấn