Ông Phùng Quang Hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố quyết định thành lập tổ công tác và thông qua dự thảo kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ của các thành viên thực hiện rà soát, kiểm tra, xác minh đối với gói thầu số 7, dự án nâng cấp đoạn Km 18 - Km 43, Quốc lộ 4B, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh giao.

Qua thảo luận, các thành viên tổ công tác đều thống nhất cao với nội dung dự thảo kế hoạch đề ra.

Trước mắt sẽ tập trung rà soát, kiểm tra, xác minh công tác mời thầu, đấu thầu, chấm thầu, lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 7 về thi công xây dựng công trình đoạn Km18 - Km43, Quốc lộ 4B, thuộc dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B.

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh, tổ công tác kịp thời báo cáo Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo; báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo quy định.

Trước đó, ngày 28/4/2024, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Công văn số 2017/VP-NC thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao Thanh tra tỉnh kiểm tra công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7 thuộc dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B.

Ngày 10/5/2024, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 34/BC-TTr. Theo báo cáo, việc thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 7 được các chủ thể liên quan thực hiện đảm bảo về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện, tuy nhiên còn có một số lỗi kỹ thuật cần được rút kinh nghiệm. Đến thời điểm kiểm tra, chưa phát hiện hành vi bị cấm trong đấu thầu.

Gói thầu số 7 thi công xây dựng đoạn Km18 - Km43 được thực hiện theo Hợp đồng thi công xây dựng số 42/2023/HĐ-XD, ngày 26/12/2023 giữa Ban Quản lý dự án nâng cấp Km18 - Km80, Quốc lộ 4B với Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng Xuân Quang, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG và Công ty Cổ phần VINADELTA. Theo đó, gói thầu có giá trị xây lắp hơn 878 tỷ đồng (trong đó, giá trị xây lắp hơn 812 tỷ đồng; giá trị dự phòng hơn 65,8 tỷ đồng; thời gian thực hiện gói thầu là 370 ngày).

Giá trị hợp đồng được phân khai như sau: Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang (chiếm 78% giá trị trúng thầu); Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG (15% giá trị trúng thầu); Công ty Cổ phần VINADELTA (7% giá trị trúng thầu). Công ty Cổ phần xây dựng Xuân Quang được các bên liên danh nhất trí phân công làm thành viên đứng đầu liên danh.

Chính Bình