Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã ký Quyết định số 541/QĐ-XPVPHC ngày 1/11/2023 xử phạt đối với Cty Tân Tấn Nhật có trụ sở tại thôn Lanh Tôn, xã Đắk Môn, huyện Đắk Glei, Kon Tum số tiền 380 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm là 422 triệu đồng. Tổng số tiền phải nộp phạt là 802 triệu đồng.

Cty Tân Tấn Nhật có Giấy đăng ký kinh doanh số 6101250215 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Kon Tum, cấp. Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Nhung (Giám đốc), người đại diện theo ủy quyền là ông Nguyễn Văn Quý (Phó Giám đốc).

Theo UBND tỉnh Kon Tum, Cty Tân Tấn Nhật có hai hành vi vi phạm khi chiếm đất nông nghiệp và đất rừng sản xuất để xây nhà máy điện gió.

Hành vi thứ nhất, công ty chiếm đất nông nghiệp với diện tích 89.800m2 tại 2 huyện Ngọc Hồi và Đắk Glei. Thời gian chiếm đất từ tháng 7/2021- 10/2023.

Hành vi thứ hai, Cty Tân Tấn Nhật chiếm đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất với diện tích 155.700m2 tại huyện Đắk Glei. Thời gian chiếm đất từ tháng 7/2021- 10/2023.

Cả hai hành vi chiếm đất này nhằm mục đích xây dựng các hạng mục công trình thuộc Nhà máy Điện gió Tân Tấn Nhật Đắk Glei.

Trước đó, công ty này bị Thanh tra Sở xây dựng Kon Tum xử phạt 170 triệu đồng vì hàng loạt vi phạm khi xây dựng dự án nhà máy điện gió, cụ thể: Công ty vi phạm khi không gửi báo cáo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc gửi báo cáo không đầy đủ, tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công theo quy định. Khởi công xây dựng công trình mà chưa có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình đã được phê duyệt. Lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực khi tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình; lưu trữ không đầy đủ danh mục tài liệu theo quy định.

Ông Bùi Nguyễn Thế Vương, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Kon Tum ký Quyết định số 01/QĐ-XPHC (ngày 18/10/2023) xử phạt đối với Cty Tân Tấn Nhật.

Vũ Linh - Nam Phong