Báo cáo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Văn Trường cho biết, Cục Thuế thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra, với số thu đạt 121% dự toán Trung ương, tăng 4,7% so cùng kỳ.

Tổng thu không tính tiền sử dụng đất đạt 104,1% dự toán HĐND thành phố; không tính tiền sử dụng đất và thuê đất tăng 67,6% so cùng kỳ (vượt thu 773 tỷ đồng so với dự toán Trung ương giao).

Các nhiệm vụ công tác thuế đều hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ giao; kỷ cương, kỷ luật công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo đời sống cán bộ công chức tiếp tục được quan tâm, chú trọng, qua đó đã tạo động lực, nền tảng để đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động yên tâm làm việc góp phần không nhỏ vào kết quả chung toàn ngành trong năm 2022.

Năm 2023, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Kế hoạch 5 năm 2021-2025, năm được dự báo tình hình kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng, nguy cơ dẫn đến lạm phát, tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hạn chế tiêu dùng.

Các chính sách miễn, giảm thuế ban hành trong năm 2022 vẫn còn ảnh hưởng đến nguồn thu năm 2023, trong khi nhiệm vụ thu ngân sách tiếp tục tăng cao.  

Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, ngành Thuế Hải Phòng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 giải pháp chủ yếu để triển khai, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân đánh giá cao, biểu dương những thành tích, kết quả Cục Thuế Hải Phòng đạt được trong thời gian vừa qua và chúc mừng các tập thể đạt thành tích xuất sắc được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh: Trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, các chính sách giãn, hoãn thuế của Chính phủ, song tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động ngành Thuế phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Tổng cục Thuế.

Cục Thuế thành phố đã kịp thời dự báo, phân tích, tổng hợp, đánh giá từng chỉ tiêu, sắc thuế, chủ động tham mưu xây dựng, điều chỉnh kịch bản thu phù hợp với điều kiện thực tiễn đặt ra, với sự nỗ lực, quyết tâm cao toàn ngành đã thu nộp vào ngân sách Nhà nước trên 38.300 tỷ đồng, đạt 120,9% dự toán Trung ương giao; 93,6% dự toán HĐND thành phố, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Các nhiệm vụ công tác thuế được triển khai toàn diện, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Để đảm bảo các mục tiêu đặt ra trong năm 2023, cùng với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 giải pháp chủ yếu đã đề ra, Cục Thuế thành phố bám sát Nghị quyết số 08 ngày 6/12/2022 của Thành ủy về nhiệm vụ giải pháp năm 2023 và Chỉ thị số 01 của Chủ tịch UBND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Cục Thuế thành phố phải chủ động phân tích các khoản thu, sách thuế để đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố những nhiệm vụ, giải pháp, dự báo kịch bản thu ngân sách của từng tháng, quý và cả năm 2023 đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán HĐND thành phố giao 42.500 tỷ.

Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Thuế với các quận, huyện, các sở, ngành của thành phố trong công tác quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách, nghiên cứu xây dựng và triển khai các Đề án tạo lập nguồn thu mới.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy, Quyết định số 248 của UBND thành phố.

Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế.

Tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần thu hút ngày một nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn đến đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố, tạo tiềm lực để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

leftcenterrightdel
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và các cá nhân. Ảnh: KT  

Nhân dịp này, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2017 - 2021 được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 2 và hạng 3; 01 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2017 - 2021 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022 được Chủ tịch UBND thành phố tặng cờ thi đua; 13 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022 được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen.

Kim Thành