Ngày 18/3/2021, Chủ tịch UBND thành phố có Quyết định số 1327/QĐ-UBND về việc thụ lý giải quyết và giao nhiệm vụ xác minh nội dung công dân tố cáo ông Kiều  Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại của công dân liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của gia đình công dân để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Văn hoá thể thao.

Căn cứ nội dung tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo tại Báo cáo số 1672/BC-TTTP(P5) của Chánh Thanh tra thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Kết luận số 46/KL-UBND, trong đó kết luận nội dung công dân tố cáo là sai.

Theo  đó, ngày 27/10/2020, công dân có đơn đề nghị UBND huyện dừng việc thu hồi đất của gia đình công dân để xây dựng khu Trung tâm Văn hoá thể thao huyện.

Đơn của công dân đã được Chủ tịch UBND huyện giao ông Nguyễn Sỹ Tuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ nội dung đơn và tham mưu giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau khi các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp công dân, công dân đề nghị UBND huyện cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án, không khiếu nại về việc thu hồi đất của gia đình. UBND huyện đã cung cấp hồ sơ dự án cho công dân.

Tại các buổi làm việc với công dân (ngày 3, 4, 12/11/2020), công dân tiếp tục đề nghị UBND huyện cung cấp đầy đủ hồ sơ của dự án. Đến ngày 30/11/2020, công dân cho rằng không được cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu nên tiếp tục có đơn khiếu nại gửi UBND huyện.

Ngày 19/1/2021, làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thường Tín, công dân đề nghị UBND huyện giải quyết khiếu nại theo đơn đã gửi UBND huyện các ngày 30/11 và 2, 3, 4/12/2020.

Đến ngày 5/2/2021, Chủ tịch UBND huyện đã có Quyết định số 562/QĐ-UBND về thụ lý và thành lập đoàn xác minh nội dung khiếu nại của công dân.

Ngày 8/2/2021, UBND huyện đã ban hành Thông báo thụ lý số 18/TB-UBND gửi công dân theo quy định pháp luật.

UBND thành phố xác định, việc Chủ tịch UBND huyện Thường tín ngày 5/2/2021 mới có quyết định thụ lý giải quyết việc khiếu nại của công dân là chậm 17 ngày.

Trách nhiệm để xảy ra tồn tại nêu trên trước hết thuộc về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, đơn vị được Chủ tịch UBND huyện giao kiểm tra, xem xét nội dung đơn, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn của công dân và ông Nguyễn Sỹ Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện được giao chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét nội dung đơn và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND huyện cũng có trách nhiệm của người đứng đầu, cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Thường Tín tổ chức rút kinh nghiệm trong việc chậm ban hành quyết định thụ lý giải quyết khiếu nại vụ việc trên của công dân.

Hoàng Long