Ông Hoàng Bá Lâm khiếu nại, đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn thu hồi, bồi thường, hỗ trợ đủ 500 m2, trong đó: Diện tích đã thu hồi 213,2 m2, còn lại diện tích 286,8 m2 chưa được thu hồi, bồi thường, loại đất đất nông nghiệp trồng cây hàng năm (BHK) tại thửa đất số 65, tờ bản đồ số 01 (tờ Trích đo địa chính khu đất số 02/TĐĐC-2019 được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 04/7/2019) theo diện tích được ghi trên Quyết định số 03QĐ/UB về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 14/9/2004 do ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia ký.

Khiếu nại của ông Hoàng Bá Lâm đã được Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn xem xét, giải quyết tại Quyết định số 7591/QĐ-UBND ngày 15/8/2022.

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, ông Hoàng Bá Lâm khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Trình bày của ông Hoàng Bá Lâm cho thấy, năm 1993, gia đình được thôn giao đất theo Nghị định 64-CP gồm 4 khẩu tại 5 xứ đồng, trong đó có thửa đất tại xứ đồng Sân Bay, diện tích là 500 m2, gia đình sử dụng ổn định liên tục từ đó cho đến nay. Gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng do mưa bão đã bị mất.

Tại xứ đồng Sân Bay gia đình ông sử dụng và đóng thuế là 500 m2 tại thửa đất số 136, tờ bản đồ số 09, bản đồ địa chính xã Bình Minh đo vẽ năm 2003. UBND thị xã Nghi Sơn mới thu hồi, bồi thường, hỗ trợ 213,2 m2 đất tại thửa 121, tờ bản đồ số 09 là không đúng. Vì vậy, ông Lâm đề nghị xem xét lại các quyết định thu hồi bồi thường, hỗ trợ đủ tổng diện tích đất 500m2 đất trồng cây hằng năm cho gia đình (còn lại 286,8 m2 chưa được thu hồi, bồi thường, hỗ trợ).

Theo cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, Thửa đất số 136, tờ bản đồ số 09, Bản đồ địa chính xã Bình Minh đo vẽ năm 2003 có diện tích nguyên thửa 515m2 ở xứ đồng Nghì, loại đất màu (ĐM) mang tên ông Lê Văn Bằng, có địa chỉ tại tổ dân phố Thanh Khánh, phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn (không phải của ông Hoàng Bá Lâm, không phải xứ đồng Sân Bay mà ông Hoàng Bá Lâm đang sử dụng).

Ông Lâm không cung cấp được bất cứ hồ sơ, tài liệu nào liên quan đến quyền sử dụng đất tại thửa số 136, tờ bản đồ số 09, Bản đồ địa chính xã Bình Minh đo vẽ năm 2003.

Ông Hoàng Bá Lâm sử dụng đất tại thửa số 121, tờ bản đồ số 09, bản đồ địa chính xã Bình Minh đo vẽ năm 2003, diện tích 213m2, loại đất trồng cây hằng năm, đã được UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) ban hành Quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2004.

Năm 2020, thực hiện dự án Chợ Bình Minh, UBND thị xã Nghi Sơn đã thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Lâm 213,2m2 đất (tăng 0,2m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) theo hiện trạng sử dụng là đất trồng cây hằng năm là đúng quy định tại Điều 20, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Điều 12, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, ngày 24/11/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang quyết định ông Hoàng Bá Lâm khiếu nại, đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn thu hồi, bồi thường, hỗ trợ đủ 500 m2 đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, trong đó đã bồi thường hỗ trợ diện tích đất 213,2 m2, còn lại diện tích đất 286,8 m2 chưa được thu hồi, bồi thường, hỗ trợ loại đất nông nghiệp trồng cây hàng năm (BHK) tại thửa đất số 65, tờ bản đồ số 01 (tờ trích đo địa chính khu đất số 02/TĐĐC-2019 được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 04/7/2019) là không có cơ sở.


Hải Nhân