Ngày 10/5, HĐND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoá XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ XI để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và bầu Chủ tịch UBND huyện.

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Lê Văn Dậu, do trước đó đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đảm nhiệm Bí thư Huyện ủy Hà Trung.

Tạo kỳ họp đã giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua tờ trình và bầu bổ sung ông Thịnh Văn Huyên, Phó Bí thư Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu bầu 34/34 phiếu, đạt 100%.

Tiếp đó, kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, tân Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn Thịnh Văn Huyên cảm ơn sự quan tâm của tỉnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo huyện Nga Sơn đoàn kết, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, góp phần tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Văn Thanh