Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã ký Quyết định số 618/QĐ-UBND điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý quy hoạch và Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh đến giữ chức Phó Giám đốc Sở Công thương kể từ ngày 1/6/2020. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm; hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ông Hoàng Anh Tuấn đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, tân Phó Giám đốc Sở Công thương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm, năng lực, trình độ của bản thân, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Sở đoàn kết, thống nhất, làm tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực công thương, qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã ký quyết định bổ nhiệm lại bà Đoàn Thị Hồng Nhung giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2020.

Tại Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ký quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Đăng Việt giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Ông Lê Đăng Việt được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2020.

Hải Hà