Chiều ngày 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nêu rõ, cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Đây là vấn đề được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và cử tri đặc biệt quan tâm, nhất là tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đang diễn ra.

Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện trên cả 6 nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu Chính phủ, thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng; người dân, doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực.

Nhiều nơi, kỷ luật, kỷ cương hành chính còn chưa nghiêm. Tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm chưa được giải quyết triệt để…

“Những tồn tại, hạn chế đó cần sớm khắc phục để mau chóng khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Vì vậy, theo người đứng đầu Chính phủ, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất, thông thoáng nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Ông đề nghị các đại biểu đi thẳng vào vấn đề, phát biểu ngắn gọn, tập trung phân tích những khó khăn, rào cản và đề xuất các phương hướng, giải pháp cụ thể, thiết thực để đạt được mục tiêu cải cách hành chính năm 2023.

Cắt giảm, đơn giản hóa 341 quy định kinh doanh trong 10 tháng

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, trong 10 tháng đầu năm nay, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 341 quy định kinh doanh tại 30 văn bản quy phạm pháp luật.

Luỹ kế từ năm 2021 đến 31/10/2023, các bộ, cơ quan đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 201 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 2483 quy định kinh doanh.

Các bộ, ngành đã đơn giản hóa 437 thủ tục hành chính trong 1.086 thủ tục hành chính (đạt 40%) để thực thi 19 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

Về vị trí việc làm, đến nay đã có 20/20 bộ, cơ quan ngang bộ ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành. 13/15 bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên ngành.

Đây là những kết quả bước đầu, giúp cho các bộ, ngành, địa phương có thêm cơ sở pháp lý trong xây dựng đề án vị trí việc làm của đơn vị, bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức gắn với sử dụng, quản lý hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức.

Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73 ngày 29/9/2023 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bộ Nội vụ đang tiếp tục trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138 năm 2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 115 năm 2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Việc sửa đổi này nhằm đổi mới một số vấn đề về công vụ, công chức.

Báo cáo cũng cho thấy, Chính phủ đã ban hành 8 nghị định, Bộ Tài chính ban hành 16 thông tư trong lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách Nhà nước, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ước thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 10 năm nay gần 402.000 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch (đạt 56.74% kế hoạch Thủ tướng giao), cao hơn năm ngoái (cùng kỳ năm 2022 đạt 46.44% kế hoạch và đạt 51.34% kế hoạch Thủ tướng giao).

Dù vậy, cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ. Một số bộ chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật theo quy định, dẫn đến khó khăn cho tổ chức thực hiện tại địa phương.

Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ vẫn còn xảy ra ở các cấp hành chính, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: đất đai, xây dựng...  

Cạnh đó, còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục, giấy tờ, yêu cầu điều kiện ngoài quy định ở một số cơ quan, đơn vị…

Hương Giang