Báo cáo tại Đại hội cho biết, 5 năm qua, nền văn học Việt Nam tiếp tục phát triển, đạt được những thành quả nổi bật trên cả 4 phương diện: Đẩy mạnh sáng tác, xây dựng đội ngũ, quảng bá tác phẩm và hội nhập quốc tế.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ IX đã có nhiều biện pháp động viên các nhà văn bám sát đời sống, đi vào những vấn đề trọng tâm của đất nước, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa, xây dựng con người. Tiếp tục thành tựu và xu hướng phát triển qua gần 35 năm đổi mới, dòng chủ lưu của văn học Việt Nam hiện nay là đề cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ, nhân văn và hội nhâp tích cực.

Tuy nhiên, đến nay, Hội Nhà văn Việt Nam vẫn chưa xây dựng được những tác phẩm lớn về các cuộc kháng chiến vĩ đại, về những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Tính chuyên nghiệp của các tác phẩm văn học chưa cao, có ít tác phẩm đủ sức tạo thành các hiện tượng văn học…

Đại hội đã đề ra phương hướng phát triển văn học trong thời gian tới là: Tiếp tục đổi mới tư duy văn học, mở rộng đề tài, chủ đề, phương pháp sáng tác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả văn học, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

leftcenterrightdel
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TH

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc mừng các nhà văn, những người sáng tạo chân chính trên lĩnh vực văn hóa và tinh thần sẽ cống hiến nhiều tác phẩm mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Văn học nghệ thuật nói chung và văn học nói riêng đã có vai trò, vị trí quan trọng, đặc biệt trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, tự chủ của nước nhà. Từ khi có Đảng đến nay, vai trò và vị trí quan trọng, đặc biệt đó, luôn được Đảng quan tâm, trân trọng và phát huy.

Trong suốt hai cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước, cùng đồng bào cả nước, nhiều nhà văn theo tiếng gọi non sông đã tự nguyện bước vào kháng chiến, kiến quốc. Nhiều người trong số họ vừa cầm bút, vừa cầm súng. Và có không ít người đã anh dũng ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến thần thánh và trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang và sứ mệnh quan trọng, đặc biệt của mình, trong 5 năm qua, Hội Nhà văn Việt Nam đã có nhiều thành tích đáng ghi nhận trong việc đẩy mạnh sáng tác, có thêm nhiều tác phẩm có giá trị, cơ bản bám sát thực tế của đất nước, đẩy mạnh quảng bá các tác phẩm và giao lưu hội nhập quốc tế.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kỳ vọng: Đại hội Hội Nhà văn lần thứ X là đại hội thực hiện chuyển giao thế hệ lãnh đạo của Hội Nhà văn Việt Nam với kỳ vọng vào những nhân tố mới, tạo ra cảm hứng và năng lượng mới trong công tác điều hành và sáng tạo, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Về nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ mới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ rõ, phải tiếp tục góp phần đáng kể trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống sự suy thoái biến chất về chính trị, tư tưởng và đạo đức, trong tổng kết văn học Việt Nam nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, thúc đẩy hòa hợp dân tộc thông qua văn học, thúc đẩy một đời sống dân chủ lành mạnh, tiếp tục bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống và tạo dựng những giá trị nhân văn mới cho xã hội.

Đồng thời, tiếp tục tạo dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên thế giới thông qua văn học. Hội phải tạo ra những bước đi có tính quyết định cho một dòng văn học thiếu nhi đa dạng, phong phú, hiện đại, đậm bản sắc văn hóa dân tộc để cùng xã hội tạo ra sản phẩm đặc biệt nhất, quan trọng nhất là con Người Việt Nam. "Đó là triển vọng, là tương lai của đất nước mà nhà văn cần hướng tới", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói.

Cùng với đó, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, với trách nhiệm quan trọng và đặc biệt của mình trước nhân dân, trước đất nước và trước Đảng, các nhà văn Việt Nam, cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải mang lại những vẻ đẹp nhân văn cao cả, niềm tin cho con người vào cuộc sống, những giấc mơ đẹp đẽ cho từng thân phận; góp phần dựng xây, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

“Kẻ thù lớn nhất của dân tộc trong chiến tranh là những kẻ xâm lược được xác định rõ ràng, nhưng kẻ thù nguy hiểm nhất của dân tộc trong hòa bình là kẻ thù không dễ nhận diện. Đó là sự vô cảm, tính vị kỷ, thói hưởng thụ, lòng tham lam, sự giả dối và độc ác. Nó chính là sự thoái hoá, biến chất về đạo đức trong mỗi con người. Nó ẩn náu trong đời sống thường nhật, nó có thể mang gương mặt lương thiện và đầy phép biến hình. Chính thế mà sứ mệnh, trách nhiệm của nhà văn Việt Nam lúc này lại càng lớn lao và càng phức tạp.

Nhân dân, đất nước đang cần tiếng nói của tình yêu thương con người, của lòng trung thực, của sự quả cảm từ các nhà văn trong cuộc đấu tranh này. Các nhà văn Việt Nam hãy đáp ứng sự mong đợi đầy yêu thương này của độc giả bằng những tác phẩm hay, kết tinh từ trí tuệ sâu sắc, tâm hồn cao thượng và trách nhiệm lớn lao của nhà văn. Chỉ có tác phẩm hay mới thật sự vì con người, mới có thể làm giàu cho văn hóa dân tộc, góp phần làm cho đất nước phồn vinh và phát triển", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa X nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: TH

Tại Đại hội, Hội Nhà văn Việt Nam đã ra mắt Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa X nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch Hội, nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà văn Nguyễn Bình Phương làm Phó Chủ tịch nhiệm kỳ mới.

Thái Hải