Văn kiện quan trọng, đặc biệt dành cho quê hương Bác 

Ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39/NQ-TW về xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với quê hương Bác Hồ kính yêu, tạo điều kiện để tỉnh Nghệ An phát triển tương xứng với vị trí, vai trò trong khu vực, phù hợp mong muốn, kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả  nước đối với tỉnh Nghệ An.

Nội dung Nghị quyết đánh giá toàn diện những thành tựu Nghệ An đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khoá XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: BTG

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã trình bày Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung cụ thể hóa các nội dung nghị quyết phù hợp với thực tiễn theo tinh thần "đưa Nghệ An bước thật mạnh, tiến thật xa" (lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- PV); chủ động phối hợp với các bộ ngành trung ương đề xuất các giải pháp xây dựng, phát triển Nghệ An theo mục tiêu đề ra.

"Với sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, của các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An sẽ không ngừng nổ lực, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW, đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng sự quan tâm, kỳ vọng của trung ương, của cả nước dành cho quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh", ông Thái Thanh Quý phát biểu.

Quan điểm của Bộ Chính trị khi ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW là xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyềnNhân dân tỉnh Nghệ An và cả nước.

Theo nghị quyết mới này, mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng ứng phó và thích ứng có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hoá, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hoá xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được tăng cường. 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị được kết nối từ điểm cầu chính tại Nhà Văn hoá lao động tỉnh. Ảnh: BTG

Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hoá, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hoá xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. 

Nghị quyết 39 cũng đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện. Đó là phải thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, nhanh, mạnh hơn; phát huy truyền thống, văn hoá mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Tăng cường hợp tác với tỉnh Thanh Hoá, hướng tới hình thành tam giác phát triển khu vực Nam Thanh Hoá - Bắc Nghệ An: Khu vực Hoàng Mai, Đông Hồi Nghệ An - khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hoá - khu vực Tây Bắc Nghệ An; hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh trong phát triển khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, nhất là về dịch vụ, du lịch và phát triển đô thị; đồng thời đẩy mạnh hợp tác với TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và với các địa phương khác. 

Tập trung phát triển Nghệ An thành Trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nhất là khu vực biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo của Tổ quốc; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân…

leftcenterrightdel
 Hội nghị được kết nối trực tiếp đến 655 điểm cầu (trong đó 30 điểm cầu cấp huyện, đảng uỷ trực thuộc và 625 điểm cầu cấp xã, chi bộ trực thuộc), với gần 42.000 người tham gia. Ảnh: CSCC

Đảng, Chính phủ đồng hành cùng Nghệ An để "bứt phá"

Thay mặt Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trình bày Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Lê Minh Khái nhấn mạnh, việc xây dựng và ban hành Chương trình Hành động nhằm thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành và nhân dân tỉnh Nghệ An về vị trí, vai trò của tỉnh Nghệ An đối với vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và cả nước; xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết số 39-NQ/TW; xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, thể hiện các giải pháp cụ thể và thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu của nghị quyết đề ra.

Chương trình hành động nhằm thể hiện được vai trò kiến tạo, lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng thời xác định rõ vai trò, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh Nghệ An, UBND các tỉnh trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách có tính đột phá.

leftcenterrightdel
 Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo. Ảnh: BTG

"Tư tưởng chỉ đạo và nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đưa ra nhiều quan điểm định hướng mới, ý tưởng mới và tầm nhìn mới có tính đột phá trong phát triển tỉnh Nghệ An. Chúng ta có thể tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và ý chí, khát vọng phát triển của người dân tỉnh Nghệ An, chúng ta có thể biến khó khăn, thách thức thành cơ hội mới, biến những tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển để tỉnh Nghệ An đột phá, phát triển nhanh và bền vững xứng đáng với vai trò, vị trí chiến lược và các tiềm năng và lợi thế của vùng", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thẳng thắn: "Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, khá toàn diện, cả về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cũng như bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhiều điểm nghẽn đối với phát triển đã được nhận diện và khơi thông; tiềm năng, lợi thế từng bước được phát huy. Tuy nhiên, Nghệ An vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, chưa cân đối được ngân sách; đặc biệt là mục tiêu cốt lõi “trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015 và tỉnh công nghiệp vào năm 2020” vẫn chưa trở thành hiện thực. Bối cảnh, tình hình mới, cả trong nước và quốc tế, đang có những tác động nhiều mặt đến tỉnh Nghệ An với những thuận lợi và thách thức đan xen. Chính vì vậy, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có ý nghĩa rất quan trọng. 

Tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, khí phách anh hùng, tinh thần sáng tạo, quả cảm và phẩm chất cao quý, rất tốt đẹp của con người xứ Nghệ; cùng với các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp uỷ, chính quyền các cấp trong vùng và cả nước tiếp tục nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo ra bước chuyển biến mới có tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh để Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An” như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói".

Xuân Thống