“Cải tạo chung cư phải gắn với tái thiết đô thị”

Về cải tạo chung cư cũ, Bí thư Hà Nội nêu bất cập khi yêu cầu người dân đóng góp kinh phí kiểm định nhà chung cư.

“Chỗ này không cần thiết mà Nhà nước nên đứng ra làm. Bây giờ đang muốn cải tạo chung cư, thỏa thuận với người dân để người ta vui vẻ rời đi, lại bảo người ta góp tiền để kiểm định thì vô lý”, ông Dũng cho rằng, quy định cứng như vậy sẽ không thể làm được khi vận hành.

Theo lãnh đạo Hà Nội, muốn an toàn cho người dân thì Nhà nước phải có trách nhiệm, nguồn vốn dành cho việc cần thiết này nên “rộng rãi”, Nhà nước phải bỏ tiền.

Từ thực tiễn của địa phương, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói, quy hoạch lại chung cư cũ không thể làm như hiện nay vì “rất dở”. Theo ông, thay vì cải tạo từng tòa thì nên làm “cuốn chiếu” cải tạo chung cư từng khu.

Ví dụ, chung cư khu Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng đang rất xấu, có 4-5 tòa nhà chung cư cũ, thì chỉ làm 1-2 tòa và làm cao 20-35 tầng, còn bên dưới để làm không gian thương mại và dịch vụ, tầng hầm, bãi đỗ xe…

“Để hẳn một khu làm thương mại thì nhà đầu tư mới có lợi ích, người dân cũng có không gian sống đảm bảo”, Bí thư Hà Nội nói và cho rằng, cần “thoáng tư duy” trong cải tạo nhà chung cư cũ.

Ông Đinh Tiến Dũng cũng khẳng định, khi quy định chung cư có thời hạn, Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ cuộc sống người dân; cưỡng chế di dời khi chung cư xuống cấp, nguy hiểm cũng là bình thường, vì lợi ích của người dân.

Hoặc khi chưa đến thời hạn hoặc sát đến thời hạn mà chung cư xuống cấp, người dân tự nguyện đồng tình thì Nhà nước cũng đứng ra làm.

Trường hợp nếu sở hữu chung cư không có thời hạn, đến lúc công trình xuống cấp, hỏng hóc và yêu cầu Nhà nước phải có trách nhiệm, theo ông Dũng, là điều phải tính toán lại.

“Vừa rồi, Hà Nội lo sốt vó vì sợ rủi ro cháy nổ, động đất thì không biết hậu quả thế nào. Bên cạnh đó còn thực tế nhiều nhà lắp ghép, cơi nới nên rất áp lực, lo lắng”, ông Dũng nêu thực tế và đề nghị cải tạo chung cư phải gắn với tái thiết đô thị.

“Dân ở phía Tây Hà Nội sang tái định cư ở Long Biên, vô lý lắm”

Về nhà tái định cư ở Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng nhận định “thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu”. Thừa theo nhu cầu vì vừa qua, một loạt dự án người dân chỉ nhận tiền, không nhận nhà, còn thiếu vì theo Luật Đất đai phải có nhà tái định cư mới được triển khai dự án.

“Theo tôi nên có hướng mở hơn trong luật này, hoàn toàn giao cấp tỉnh có thể bố trí từ nhà tái định cư sang nhà ở xã hội và ngược lại để linh hoạt hơn”, ông Dũng góp ý.

Với thực tế một loạt nhà tái định cư đang thừa, Bí thư Đinh Tiến Dũng đặt vấn đề: Chả lẽ bố trí dân ở phía Tây Hà Nội sang Long Biên nhận nhà tái định cư? Vô lý lắm!

Theo ông, đây là vấn đề ách tắc và rất ách tắc trong triển khai các dự án giao thông, dự án trọng điểm của TP.

Về trách nhiệm nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại, Bí thư Hà Nội đề nghị bổ sung chế tài bắt buộc trong luật về việc các chủ đầu tư này phải đảm bảo việc đầu tư hạ tầng xã hội.

“Có chuyện làm nhà, làm cửa bán xong nhưng quay đi quay lại rất thiếu hạ tầng xã hội trong các dự án, như thiếu trường học, bệnh viện. Có dự án nhà ở 20 năm nay rồi chưa xây được trường học, dân thì vào ở kín mít, thực tế đó ở ngay Thủ đô”, ông Đinh Tiến Dũng nói.

Bí thư Hà Nội cho biết thêm, TP đã yêu cầu những dự án không đầu tư hạ tầng xã hội sẽ thu hồi lại, đề nghị tiếp tục đầu tư, có thể bằng ngân sách hoặc kêu gọi nhà đầu tư thứ phát khác.

Dự thảo luật, Điều 63. Kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư

1. UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương và UBND cấp huyện nơi có nhà chung cư thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng các nhà chung cư được xây dựng trên địa bàn. Đối với khu chung cư thì thực hiện kiểm định, đánh giá toàn khu trước khi đưa vào kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng quy định tại khoản này và đơn vị tham gia kiểm định trong việc thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư theo quy định của luật này và pháp luật về xây dựng.

2. Đơn vị, tổ chức được giao thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư phải xác định rõ chất lượng nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định tại khoản 2 Điều 61 của luật này hoặc chưa phải phá dỡ trong báo cáo kết quả kiểm định gửi cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh. Việc kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định của luật này.

3. Sau khi nhận được báo cáo kết quả kiểm định quy định tại khoản 2 điều này, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải xem xét, ban hành kết luận kiểm định chất lượng nhà chung cư. Kết luận kiểm định phải nêu rõ các nội dung kiểm định theo quy định của pháp luật về xây dựng và phải xác định nhà chung cư kiểm định chưa thuộc trường hợp phải phá dỡ hoặc thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định tại Điều 61 của luật này; kết luận kiểm định này phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh.

4. Trường hợp nhà chung cư chưa thuộc trường hợp phải phá dỡ thì trong kết luận kiểm định phải nêu rõ thời gian được tiếp tục sử dụng đến khi nhà chung cư thuộc diện phá dỡ theo quy định tại khoản 2 Điều 61 của luật này. 


Hương Giang