Đó là phát biểu của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy (TVTU) Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cùng các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban TVTU, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Đồng Nai, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ tỉnh đã vận dụng sáng tạo và cụ thể những quan điểm, đường lối chỉ đạo của Trung ương về phương thức lãnh đạo của Đảng vào thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Qua đó đã tạo sự chuyển biến toàn diện trong lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy tốt hơn vai trò quản lý của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.A

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, qua tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa X là dịp để Đảng bộ Đồng Nai soi rọi lại những việc đã làm được thời gian qua, những việc gì chưa làm được thì phải nỗ lực để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quyết định sự phát triển vững chắc của tỉnh thời gian tới. Vấn đề đang đặt ra cho Đồng Nai hiện nay là giải quyết những tồn đọng một số vụ việc, nhưng vẫn giữ được sự ổn định tinh thần của đội ngũ cán bộ để tỉnh nhà tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng đã xác định, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới, đó chính là phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đồng chí nhấn mạnh, phương thức lãnh đạo của Đảng là vấn đề toàn diện, không có cái gì nằm ngoài phương thức lãnh đạo của Đảng. Nơi nào phương thức lãnh đạo của Đảng tốt thì tăng cường thêm năng lực, uy tín, trách nhiệm và niềm tin của nhân dân với Đảng. Bên cạnh đó phải chú ý, phương thức lãnh đạo của Đảng cần phù hợp từng giai đoạn cụ thể, từng cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị. Cùng với đó, phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm rõ được vai trò lãnh đạo của tập thể, cá nhân phụ trách là cái gì. Tới đây, Trung ương sẽ nghiên cứu có thể thực hiện thí điểm người đứng đầu được lựa chọn người được bầu vào thường vụ cấp ủy; người đứng đầu được lựa chọn người đứng đầu cùng cấp…

Trong những năm qua, Đồng Nai thực hiện có hiệu quả về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, phù hợp với thực tiễn của tỉnh và góp phần vào quá trình phát triển của tỉnh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và thành viên Đoàn Công tác trao đổi với lãnh đạo tỉnh bên lề buổi làm việc. Ảnh: H.A 

Theo đồng chí Trương Thị Mai, Đồng Nai đang trong quá trình phát triển, có nhiều đặc thù như đông đồng bào tôn giáo, nhiều khu công nghiệp, đông công nhân nhưng công tác vận động đồng bào tôn giáo đóng góp vào sự phát triển của tỉnh rất tốt; thu ngân sách của tỉnh đạt cao; các chỉ số về kinh tế- xã hội tốt. Hiện nay Đồng Nai đang sắp xếp mô hình phát triển trong thời gian tới, phù hợp với quá tình phát triển của tỉnh và phù hợp quy định, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Nghiêm Lan