BHXH tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Thông báo số 821/TB-BHXH kết luận thống nhất của liên ngành giữa Sở Y tế và BHXH về đánh giá tình hình chi KCB BHYT quý 1 năm 2024.

Để kiểm soát chi phí KCB BHYT nhằm quản lý sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí KCB BHYT, đảm bảo phạm vi dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, lãnh đạo Sở Y tế và BHXH tỉnh Thanh Hoá thống nhất chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tăng cường kiểm soát chi KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hoá chủ động tham mưu báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về tình hình sử dụng kinh phí KCB BHYT, tình hình gia tăng chi phí KCB BHYT bất thường tại các cơ sở KCB trong toàn tỉnh để có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời.

Căn cứ dự toán chi KCB BHYT sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2024, phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát chi phí KCB BHYT năm 2024 nhằm quản lý sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí KCB BHYT.

Định kỳ, phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội nghị giao ban theo quy chế phối hợp liên ngành của Sở Y tế - BHXH tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật BHYT trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên giám sát các thông tin cảnh báo và các thông tin khác trên phần mềm giám sát để phân tích, đánh giá và tập trung giám định tại các cơ sở KCB BHYT có tỷ lệ chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú cao, lạm dụng trong chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, ngày giường bệnh kéo dài, bệnh nhân điều trị tại khoa cấp cứu nhưng tình trạng bệnh lý không trong tình trạng cấp cứu, lựa chọn sử dụng thuốc, vật tư y tế chưa hợp lý…

Hàng tháng phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến tăng cao chi phí KCB tại cơ sở KCB BHYT, bao gồm: Chi bình quân một lượt KCB và chi bình quân 7 nhóm chi phí (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật, thủ thuật, thuốc, vật tư y tế và tiền giường); so sánh với số chi bình quân của tháng trước liền kề và cùng kỳ năm trước; thông báo cho cơ sở KCB các chi phí bình quân tăng cao chưa điều chỉnh; đánh giá các nguyên nhân báo cáo UBND tỉnh, Sở Y tế để chỉ đạo.

Sở Y tế Thanh Hoá chỉ đạo các cơ sở KCB chủ động thực hiện kiểm soát chi phí KCB BHYT, điều chỉnh các chỉ số bình quân tăng cao so với mức chi bình quân của các cơ sở KCB cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa theo đúng quy định; chuẩn hoá dữ liệu, cập nhật thông tin chi phí KCB BHYT theo quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT.

Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT tại các cơ sở y tế có gia tăng chi phí đã được BHXH tỉnh thông báo hằng tháng; xử lý theo thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về BHYT; kịp thời có biện pháp xử lý, huỷ phê duyệt dịch vụ kỹ thuật hoặc thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở y tế không đủ điều kiện.

Đánh giá quy mô giường bệnh, thực trạng trang thiết bị y tế, thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh và thực hiện việc điều chỉnh giấy phép hoạt động cho các cơ sở KCB theo quy định.

Đối với cơ sở KCB BHYT chủ động rà soát, kiểm tra xác minh, phân tích nguyên nhân các chỉ số bình quân tăng cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở KCB cùng hạng, cùng tuyến, cùng khoa để điều chỉnh phù hợp theo quy định.

leftcenterrightdel
Cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hoá tham mưu và xây dựng kế hoạch, kiểm soát chi phí KCB BHYT,  quản lý sử dụng nguồn kinh phí KCB BHYT... Ảnh: Hương Trà

Thực hiện việc khám, chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú giảm từ 1 - 2% theo số thông báo của BHXH tỉnh với các bệnh có thể điều trị ngoại trú. Giảm chỉ định dịch vụ kỹ thuật quá mức cần thiết không nhằm mục đích chẩn đoán và điều trị trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân KCB BHYT, như: Chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, nội soi tai mũi họng, siêu âm… tối thiểu giảm chi bình quân ngoại trú 40.000 - 60.000 đồng/đơn.

Tại Khoa Đông y phục hồi chức năng ưu tiên điều trị ngoại trú hoặc nội trú ban ngày với các nhóm bệnh nhân nhẹ, bệnh nhân cư trú gần cơ sở KCB; giảm thiểu điều trị bình quân chung của các bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa y học cổ truyền - phục hồi chức năng tuyến tỉnh, về bình quân chung toàn quốc. Bình quân điều trị y học cổ truyền phục hồi chức năng toàn quốc đối với ngoại trú 494.755 đồng; nội trú là 6.839.153 đồng.

Lựa chọn sử dụng thuốc, vật tư y tế hợp lý. Lưu ý một số nhóm thuốc, như: Thuốc chế phẩm y học cổ truyền, thuốc tiểu đường có giá cao không hợp lý.

Hương Trà