Theo đó, công bố quyết định nghỉ hưu, nghỉ công tác từ ngày 1/11/2022 đối với các ông: Vũ Văn Khánh - Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Trần Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; Nguyễn Văn Tuế, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.

Đồng thời, cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Phạm Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Trọng Tài