Thiếu nhi góp phần xây dựng văn hóa giao thông qua cuộc thi vẽ đầy ý nghĩa

13/09/2022 23:26
(Thanh tra) - Cuộc thi “Em vẽ về văn hóa giao thông” là một trong nhiều hoạt động, chương trình hành động (tọa đàm, diễn đàn xây dựng, phát động các cuộc thi, xuất bản ấn phẩm…) do Ban Tổ chức Đề án Xây dựng Văn hóa giao thông “vì hạnh phúc gia đình Việt” thực hiện.