Thanh tra Chính phủ giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 4 năm 2024

06/04/2024 10:15
(Thanh tra) - Ngày 4/4, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban cấp vụ về kết quả công tác tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2024.