Việt Nam tổ chức sự kiện hưởng ứng Thế vận hội Olympic Paris 2024

12/04/2024 09:12
(Thanh tra) - Ủy ban Olympic Việt Nam đã phối hợp với Viện Khoa học Huấn luyện Võ thuật Việt Nam, Trường IVS tổ chức Ngày Olympic - Hưởng ứng Thế vận hội Olympic Paris 2024 nhằm tuyên truyền về giáo dục các giá trị Olympic và ý nghĩa của tinh thần thể thao cao đẹp trong cộng đồng, khuyến khích mọi người cùng tham gia tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe.