Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Thành công vượt mong đợi!

12/12/2021 17:18

Sơ kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”: Tập trung lựa chọn những bài thi xuất sắc

Thanh tra Chính phủ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

(Thanh tra) - Có thể nói, tới nay Cuộc thi đã đạt được những thành công hơn cả mong đợi. Trước hết, thành công đó được ghi nhận bởi số lượng đông đảo lên tới hàng trăm nghìn người tham gia ở mọi vùng, miền của Tổ quốc, với nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau.