Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2023

19/03/2023 22:17

Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2023

"Báo chí góp phần xây dưng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc"

(Thanh tra) - Sau 3 ngày (từ 17-19/3) diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, Hội Báo toàn quốc 2023 đã chính thức bế mạc vào chiều nay (19/3).