Bản tin Thanh tra số 35 năm 2023

02/09/2023 12:00

Bản tin Thanh tra số 34 năm 2023

Bản tin Thanh tra số 33 năm 2023

Bản tin Thanh tra số 32 năm 2023

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Không để luật có sơ hở tạo ra tham nhũng, thuận lợi cơ quan quản lý, “đẩy” cái khó cho người dân. - Kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Thanh tra Chính phủ - Hà Nội: Thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu. - Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu, Trung Quốc bị điều tra tham nhũng.