Bản tin Thanh tra số 34 năm 2023

26/08/2023 12:00
(Thanh tra) - Xin kính chào quý vị và các bạn! Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Thông qua nội dung cơ bản của nghị quyết quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra. - Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. - Thanh tra dự án nằm trên vị trí đất vàng ở TP Vinh, Nghệ An. - Hàn Quốc: Sửa Luật Chống tham nhũng để thúc đẩy tiêu dùng.