Bản tin Thanh tra số 33 năm 2023

19/08/2023 12:00

Bản tin Thanh tra số 32 năm 2023

Bản tin Thanh tra số 31 năm 2023

Bản tin Thanh tra số 30 năm 2023

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng. - Thường vụ Quốc hội tán thành hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động thanh tra. - Hà Nội công bố biểu hiện nhận diện cán bộ vi phạm kỷ luật, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. - Thủ tướng Ấn Độ lên án tham nhũng, gia đình trị, thoả hiệp vô nguyên tắc.