Bản tin Thanh tra số 32 năm 2023

12/08/2023 12:00
(Thanh tra) - Kính thưa quý vị và các bạn! Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Thanh tra Chính phủ triển khai nhiệm vụ tháng 8. - Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy làm việc với Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực I; Vụ Hợp tác Quốc tế. - Kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân tại 5 bộ, 11 tỉnh, thành phố. - Nhóm Công tác chống tham nhũng G20 họp tại Ấn Độ.