Bản tin Thanh tra số 3 năm 2023

21/01/2023 12:00

Bản tin Thanh tra số 01 năm 2023

Bản tin Thanh tra số 2 năm 2023

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. - Thư chúc mừng năm mới của Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ. - Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch Tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. - Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023 của Thanh tra Chính phủ với chủ đề "Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả". - Những quốc gia hạnh phúc và ít tham nhũng nhất thế giới.