Bản tin Thanh tra số 01 năm 2023

07/01/2023 12:00

Bản tin Thanh tra số 38

Bản tin Thanh tra số 39

Bản tin Thanh tra số 40

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. - Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 của ngành Thanh tra. - Báo Thanh tra trải qua 31 năm xây dựng và trưởng thành. - Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở các địa phương có những bước chuyển động mạnh mẽ. - Malaysia quyết nói không với tham nhũng.