Thông tin tiếp "Một dự án nhiều tai tiếng tại TP Lào Cai": Dự án chưa được phép bán đã thu hơn 36 tỷ đồng!

29/11/2022 09:00

Một dự án nhiều tai tiếng tại TP Lào Cai

(Thanh tra) - Mặc dù chưa được phép kinh doanh mua bán bất động sản tại Dự án xây dựng khu đô thị mới tổ 24A-26B, phường Duyên Hải (nay là phường Cốc Lếu), TP Lào Cai, bằng nhiều cách, Doanh nghiệp Tư nhân Bình Minh đã thu hơn 36 tỷ đồng của 72 khách hàng nhưng mới chỉ phải chuyển cho TP Lào Cai hơn 25 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng.