Về miền di sản

05/03/2024 15:04
(Thanh tra) - Với sự đặc biệt quan tâm của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương; thời gian qua, ngành công nghiệp văn hóa dần trở nên quan trọng, không chỉ giáo dục lòng yêu nước mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội.