Thông tin tiếp bài “Hà Nội: Kè tiền tỷ bị xâm hại nghiêm trọng”: Trách nhiệm “nhớt đổ cho nheo”!

28/03/2024 20:10

Viết tiếp bài "Kè tiền tỷ bị xâm hại nghiêm trọng": Người dân nói có, chính quyền bảo không!

Hà Nội: Kè tiền tỷ bị xâm hại nghiêm trọng

Viết tiếp bài “Hà Nội: Kè tiền tỷ bị xâm hại nghiêm trọng”: Tài nguyên bị “đánh cắp”, trách nhiệm thuộc về ai?

(Thanh tra) - Để khai thác cát ở lòng Sông Hồng đoạn chảy qua TP Hà Nội và vận chuyển đến các công trình xây dựng được cấp phép đầy đủ thì các các thủ tục cần tuân thủ quy định của các luật chuyên ngành như Luật Khoáng sản, Luật Phòng chống lụt bão, Luật Đê điều, Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy. Đồng thời chịu sự kiểm soát của các cấp chính quyền TP Hà Nội và các lực lượng quản lý chuyên ngành...