Điện Biên nói không với "tà đạo"

02/10/2021 11:55

Gia Lai: Tạo mọi điều kiện để các tín hữu Tin lành sống “tốt đời, đẹp đạo”

(Thanh tra) - Hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên thời gian qua của các tổ chức, hệ phái tôn giáo chính thống cơ bản thuần túy, tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, một số tổ chức tôn giáo trong và ngoài nước đã tăng cường chỉ đạo, tích cực tài trợ, hỗ trợ vật chất, "tranh giành" tín đồ còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp.