Ninh Thuận: Đảm bảo đời sống tín ngưỡng, văn hóa cho đồng bào Chăm theo đạo Islam

15/11/2022 22:58
(Thanh tra) - Hiện nay, toàn tỉnh Ninh Thuận có khoảng 3.000 tín đồ Hồi giáo Islam sinh hoạt tín ngưỡng tại 4 thánh đường. Như nhiều tổ chức tôn giáo, hoạt động của Hồi giáo Islam xây dựng và duy trì đường hướng hành đạo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Thông qua giáo lý, khuyên răn con người sống hướng thiện, vị tha, bác ái, đặc biệt là những giá trị đạo đức sâu sắc, góp phần điều chỉnh hành vi ứng xử của con người.