Gieo con chữ cho trẻ em vùng cao

22/08/2022 17:21
(Thanh tra)- Có thể khẳng định, Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng" là chủ trương đúng đắn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; thể hiện tính nhân văn sâu sắc, là tình cảm, sự tri ân, việc làm có ý nghĩa thiết thực của cán bộ, chiến sỹ biên phòng hướng về đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo; tiếp tục góp phần thực hiện tốt phương châm "đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".