Chùa Hội Khánh, Bình Dương: Một trong những ngôi cổ tự danh tiếng bậc nhất ở miền Nam

07/12/2021 20:11

Thánh Gióng và tín ngưỡng thờ Tứ bất tử của người Việt

Nhà thờ Lái Thiêu, Bình Dương: Nơi hình thành họ đạo Thiên chúa sớm nhất tổng Bình An

Hành trình về Yên Tử

Nhà thờ gỗ Kon Tum: Pha trộn tinh tế hai phong cách kiến trúc phương Đông và phương Tây

Chùa Mahatup - Chùa Dơi tỉnh Sóc Trăng

(Thanh tra) - Hội Khánh là ngôi danh lam cổ tự do Đại Ngạn thiền sư khai sơn năm 1741. Đến đời thứ 6 Hòa thượng Thích Từ Văn trụ trì, chùa đã trở thanh ngôi tổ đình, có nhiều công trình kiến trúc chạm trổ điêu khắc độc đáo. Những năm 1923-1926, cụ Phó Bảng, sĩ phu yêu nước Nguyễn Sinh Sắc đến đây cùng với Hòa thượng Từ Văn lập ra Hội Danh dự để truyền bá tư tưởng yêu nước trong giới Phật giáo…