Thánh Gióng và tín ngưỡng thờ Tứ bất tử của người Việt

27/11/2021 16:54
(Thanh tra) - Đối với người Việt Nam, Thánh Gióng không chỉ là vị anh hùng mà còn được tôn thờ là một trong bốn vị Tứ bất tử, cùng với Thánh Tản Viên, Chử Đồng Tử và Mẫu Liễu Hạnh.