Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân

10/01/2022 22:21

Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân định kỳ

(Thanh tra) - Trong những năm gần đây, cấp ủy chính quyền các cấp đã vào cuộc quyết liệt hơn, quan tâm nhiều hơn đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.