Ai chịu trách nhiệm cho những dở dang tại dự án 260 tỷ đồng?

29/04/2024 11:25
Dự án được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhằm cấp nước và tạo nguồn tưới cho hàng nghìn ha lúa, cây trồng cũng như nâng cao mực nước, cải tạo môi trường sinh thái… Thế nhưng nhiều hạng mục chưa đưa vào sử dụng đã hư hỏng, xuống cấp. Trong khi đó, những cánh đồng khô khát vẫn ngóng từng dòng nước về. Thực tế này đang làm lãng phí nguồn lực đầu tư của Nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân.