Thanh tra Chính phủ: Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Tiền Giang

29/11/2022 14:46
(Thanh tra) - Sáng ngày 29/11/2022, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực năm 2022 tại tỉnh Tiền Giang. Đồng chí Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì buổi công bố quyết định.